Anne Karnında Gelişim Takibi İçin Bebeğin Boyu ve Kilosu

Yaklaşık kırk hafta süren gebelik serüveninizde minik yavrunuzun günden güne gelişip büyüdüğünü hissedebilir ve gözlemleyebilirsiniz. Gebeliğiniz sona ererken bebeğinizi kucağınıza sağlıkla alabilmeniz için bebeğinizin sağlıklı gelişim gösteriyor olması oldukça önemlidir. Bebeğinizin sağlığının takip edilebilmesi için doktorlar tarafından kullanılan bazı kıstaslar bulunur. Bu kıstaslardan biri de anne karnındaki bebeğin boyu ve kilosudur. Yazımızın devamında bebeklerin gelişim dönemleri ve bu dönemlerde bebeklerin boy ile kilo oranları hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz!

Anne Karnında Bebeklerin Boy ve Kilo Takibi

Anne karnındaki bebeğin gelişim takibinin yapılması, bebeğinizin sağlığı hakkında önemli ipuçları verir. Bu sebeple gebelik süresince doktor kontrollerine düzenli olarak katılım göstermek oldukça önemlidir. Gebelikte bebeğin gelişim serüvenini takip etmek için kullanılan iki temel kavram bulunur. Bu kavramlar gestasyonel yaş ve fetal yaş olarak nitelendirilir.

Gestasyonel yaş, halk arasında “gebelik yaşı” olarak da bilinir. Yumurta ve spermin döllenmesinden itibaren hesaplanan gestasyonel yaş, ideal doğum zamanını tespit etmek için faydalanılan bir kavramdır. Gestasyonel yaşın hesaplanmasında trimester olarak da bilinen üç aylık dönemler kullanılır. Buna göre gebeliğin birinci trimesteri on üç haftalık bir dönemdir. Gebeliğin ikinci trimesteri ise on dördüncü hafta ve yirmi altıncı hafta aralığında gerçekleşir. Yirmi yedinci haftadan doğumun gerçekleşeceği kırkıncı haftaya kadarki dönem ise üçüncü trimester olarak bilinir. Anne karnındaki bebekler her üç aylık gebelik döneminde çeşitli açılardan gelişim gösterir.

Fetal yaş ise doğrudan doğruya anne karnındaki bebeğin gelişiminin takibi için en önemli kıstastır. Organların oluşumu, sistemlerin tamamlanması ve sağlıklı şekilde işlemeye başlaması, gelişimsel evrelerin tamamlanması gibi süreçler, fetal yaş bağlamında değerlendirilir. Sağlıklı bir gebelikte fetal yaş, gestasyonel yaşı iki hafta geriden takip etmelidir. Fetal yaşın takibi bebeğin gelişim özelliklerinin ölçülmesi ve ideal bilgilerle kıyaslanması yoluyla gerçekleşir. Bebeğinizde gelişimsel problemler bulunuyorsa erken teşhis ve tedavi gerçekleştirilebilmesi için fetal yaşın kontrolü kilit noktadır.

Kız bebeklerin ve erkek bebeklerin boy ve kilo değişim grafikleri birbirinden farklı seyredebilir. Aynı zamanda her bebeğin boy ve kilo gelişimi ideal kabul edilen ölçülere birebir uygunluk göstermeyebilir. Bebeğinizin gelişimiyle ilgili en doğru bilgileri rutin kontrolleriniz sırasında doktorunuzdan alabileceğinizi unutmayın. Gerekli görülen durumlarda bebeğinizin gelişimi hakkında detaylı bilgiye erişebilmek için boy ve kilo skalasının yanı sıra amniyosentez gibi tarama yöntemlerine başvurmanın da doğal bir süreç olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Ortalama Gelişim İçin Bebeklerin Boy ve Kilo Skalası

Bebeklerin fetal yaşının hesaplanabilmesi ve gebelik sürecinin ilerleyişi ile bebek gelişiminin takip edilebilmesi için önemli noktalardan biri de boy ve kilo ölçümüdür. Bebeğinizin normal gelişim gösterdiğine kanaat getirebilmeniz için ortalama boy ve kilo değerleri tespit edilmiştir. Bu değerler haftadan haftaya değişim gösterir.

Gebeliğin İlk Üç Haftasında Bebeğin Boyu ve Kilosu

Gebeliğin ilk üç haftasında bebeğin boyu ve kilosu ölçülemeyecek kadar küçüktür. Bu süreçte bebeğiniz, bir haşhaş tanesi büyüklüğündedir. İlk üç haftalık sürecin tamamlanmasının ardından bebeğiniz hızla gelişim gösterecektir.

Gebeliğin Dördüncü Haftası ile Sekizinci Haftası Arasında Bebeğin Boyu ve Kilosu

Gebeliğin dördüncü haftasında bebeğin boyu yaklaşık iki milimetre kadardır. İlerleyen haftalarda hızla bir elma çekirdeği büyüklüğüne ulaşan minik bebeğinizin kalp atışları beşinci haftadan itibaren duyulabilir. Gebeliğin sekizinci haftasında bebeğin boyu bir buçuk santimetreye ulaşırken kilosu ise bir gram kadardır.

Gebeliğin Dokuzuncu Haftası ile On Üçüncü Haftası Arasında Bebeğin Boyu ve Kilosu

Gebeliğin dokuzuncu haftasında bir üzüm tanesi boyutuna ulaşan bebeğiniz iki santimetre boyunda ve iki gram ağırlığındadır. On birinci haftadan itibaren bebeğinizin gelişimi hız kazanır ve bebeğiniz dört santimetre uzunluğa ve yedi gram ağırlığa ulaşır. On ikinci haftada beş santimetre boyunda ve on beş gram ağırlığında olan minik yavrunuz, on üçüncü haftada bir limon büyüklüğüne erişerek yedi santimetre boya ve yirmi beş gram ağırlığa ulaşır.

Gebeliğin On Dördüncü Haftası ile On Sekizinci Haftası Aralığında Bebeğin Boyu ve Kilosu

On dördüncü haftada dokuz santimetre boya erişen ve yaklaşık kırk beş gram olan bebeğiniz, on beşinci haftada bir elma boyutuna ulaşarak on santimetre boyu ve yetmiş gram ağırlığı ile gelişmeye devam eder. On altıncı haftada yüz grama ulaşan bebeğinizin boyu yaklaşık on bir santimetredir. On yedinci haftada yüz elli gram ağırlığa ve on üç santimetre boya ulaşan bebeğiniz on sekizinci haftada ortalama bir turp ebadına denk hale gelerek iki yüz gram ağırlığa ve on dört santimetre boya erişir.

Gebeliğin On Dokuzuncu Haftası ile Yirmi Üçüncü Haftası Aralığında Bebeğin Boyu ve Kilosu

On dokuzuncu haftada yaklaşık iki yüz elli gramlık ağırlığı ve on beş santimetrelik boyu ile kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan bebeğiniz yirminci hafta itibariyle üç yüz gram ağırlığa ve yirmi beş santimetre boya erişir. Yirmi birinci haftada üç yüz elli grama ulaşan ve yirmi yedi santimetrelik boyuyla hızla büyümeye devam eden bebeğiniz, yirmi ikinci hafta itibariyle bir Hindistan cevizi ebadına ulaşarak dört yüz otuz gramlık ağırlığı ve yirmi sekiz santimetrelik boyu ile gelişimini sürdürür. Yirmi üçüncü haftada yarım kilogramlık ağırlığa erişen bebeğinizin boyu ise ortalama olarak otuz santimetre kadardır.

Gebeliğin Yirmi Dördüncü Haftası ile Yirmi Sekizinci Haftası Aralığında Bebeğin Boyu ve Kilosu

Yirmi dördüncü haftaya gelindiğinde 600 gramlık ağırlığa ve otuz iki santimetre uzunluğa erişen bebeğiniz, küçük bir kavun kadardır. Yirmi beşinci haftada iki santimetre daha uzayarak otuz dört santimetrelik boya erişen bebeğiniz 650 kilogramı bulur. Yirmi altıncı haftada yedi yüz elli gramı aşan bebeğinizin boyu otuz beş santimetre kadardır. Yirmi yedinci haftaya ulaşıldığında 875 gram ağırlığı ve otuz yedi santimetrelik boyuyla bebeğiniz, küçük boy bir marul kadardır. Yirmi sekizinci haftada ise bebeğiniz bir kilogramlık ağırlığa ve otuz yedi santimetrelik boya ulaşır. Bu haftada bebeğinizin artık kirpikleri çıkmıştır!

Gebeliğin Yirmi Dokuzuncu Haftası ile Otuz Üçüncü Haftası Aralığında Bebeğin Boyu ve Kilosu

Yirmi dokuzuncu bebeğiniz otuz dokuz santimetre boyu ve 1150 gram ağırlığı ile karnınızda kendini iyiden iyiye belli etmeye başlar. Otuzuncu haftada bir lahana kadar olan bebeğiniz kırk santimetre boyu ve 1300 gram ağırlığı ile gelişmeye devam eder. Otuz birinci haftaya girildiğinde bir buçuk kilogram ağırlığa ulaşan bebeğinizin boyu kırk santimetre kadardır. Otuz ikinci haftada kırk iki santimetre ve 1700 gram kadar olan bebeğiniz artık nefes alıp verme yetisi kazanmış oluyor. Otuz üçüncü haftada ultrason görüntülerinde oldukça tombul görünen bebeğiniz 1900 gramlık ağırlığı ve kırk üç santimetrelik boyu ile adım adım size kavuşmaya hazırlanıyor.

Gebeliğin Otuz Dördüncü Haftası ile Kırkıncı Haftası Aralığında Bebeğin Boyu ve Kilosu

Mutlu sona giderek yaklaşılan otuz dördüncü haftada bebeğiniz bir tam kavun boyutuna ulaşarak 2150 gram ağırlığa ve kırk beş santimetre boya erişir. Otuz beşinci haftada hareketlerini net şekilde hissedebilir hale geldiğiniz bebeğiniz 2400 gram kadar ağırdır ve kırk altı santimetre boya sahiptir. Otuz altıncı haftada 2600 gram ağırlığa ve kırk yedi santimetre uzunluğa erişen minik yavrunuz otuz yedinci hafta itibariyle bir ananastan daha büyük hale gelen bebeğiniz ortalama olarak 2860 gram ağırlığında ve kırk sekiz santimetre uzunluğundadır. Bebeğinizin gelişiminin tamamlandığı otuz sekizinci haftada minik yavrunuz 3100 gram ağırlığa ve neredeyse 50 santimetre boya erişmiş olur. Otuz dokuzuncu haftada bir bal kabağı ebadında olan bebeğiniz 3200 gram ağırlığa ve 51 santimetre uzunluğa erişir. Kırkıncı haftada bir tam karpuz kadar olan ve artık doğuma tam anlamıyla hazır hale gelen bebeğiniz yaklaşık üç buçuk kilogram ağırlığındadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.